Závisí to vo veľkej miere od používateľa a jeho dĺžky vdýchnutí. Jedna e-cigareta by mala vydržať ako približne 3 krabičky cigariet.

Závisí to od frekvencie potiahnutí a ich trvania. Je to ako nápoj, môžete ho vypiť hneď alebo si tento proces predĺžiť na dlhšiu dobu – všetko závisí od toho, ako sa k tomu postavíte. Vo všeobecnosti jedna Puffhouse e-cigareta vydrží na 800 ťahov. Podľa predpisov EÚ je maximálne množstvo eliquidu v jednorázoveh e-cigarete obmedzené na 2 ml, čo sa priamo premieta do množstva dostupných potiahnutí.