Pobočka pre Slovensko

MEXCOR s.r.o
Drevárska 6, 
902 01 Pezinok

Pondelok až Neďela  24/7

Mail: web@puffhouse.me

Pondelok až Piatok 09:00 -15:30

Tel: +421 911 600 430