Dobíjateľné zariadenie Puff House PRO s detskou poistkou a zabudovanou batériou 400mAh. Toto zariadenie sa dobíja USB C káblom. (nie je súčasťou balenia) Detská poistka je na spodnej čiernej časti prístroja hneď vedľa konektoru na dobíjací kábel. (malé čierne tlačidlo) Detskú poistku jedhoducho aktivujete prípadne deaktivujete potlačením tlačidla 5x za sebou. Pokiaľ je batéria zariadenia vybitá na spodnej hrane zabliká LED dióda, ktorá signalizuje že zariadenie je nutné dobiť.